Cookies

HuisPortaal.nl is onderdeel van vb&t Makelaars. Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 22 juli 2021.

Bij vb&t Makelaars verwerken wij verschillende persoonsgegevens. Via deze privacy- en cookieverklaring brengen wij u op de hoogte van wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort. Bij de verwerking van gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • Onze doelen duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.

 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.

 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.

 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.

 • Uw rechten respecteren, zoals uw recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wanneer u gebruik maakt van onze website en diensterlening, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens. Wij geven per doeleinde aan welke gegevens wij van u verkrijgen, wat hiervan de grondslag is en welke bewaartermijn hiervoor geldt.

Contact opnemen

Wanneer u een e-mail of chatbericht stuurt, ons belt of op een andere manier contact met ons opneemt, dan gaat u in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst). Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor en Achternaam

 • E-mailadres

 • Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

 • Telefoonnummer

 • Postcode

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar, nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn indien u weer contact met ons opneemt.

Nieuwsbrief

Via onze website kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief, die wij maximaal één keer per maand mailen. In deze nieuwsbrief leest u het woningaanbod, nieuws en artikelen. Wij sturen u alleen een nieuwsbrief met uw toestemming. Wij bewaren uw e-mailadres voor verzending van de nieuwsbrief totdat u zich hiervoor uitschrijft. U kunt zichop ieder gewenst moment voor de nieuwsbrief uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de hiervoor bestemde link te klikken.

Solliciteren

Heeft u gereageerd op één van onze vacatures of heeft u een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst. Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam

 • Adresgegevens

 • Contactgegevens

 • Curriculum Vitae

 • Motivatiebrief.

Uw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 8 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met u kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we u op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met uw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien u bij ons komt werken, bewaren wij uw sollicitatiegegevens in uw personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na uitdiensttreding.

Wanneer kunnen we uw persoonsgegevens delen met derden?

vb&t Makelaars deelt uw persoonsgegevens enkel met derden wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren.

 • u hier toestemming voor geeft.

 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners

 • Softwareleveranciers

 • Betalingsdienstverleners

 • Hostingpartij

 • Cookieleveranciers

Social media

Op onze website zijn social media buttons opgenomen van Instagram, Facebook, Youtube en LinkedIn.

Met behulp van deze buttons kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social media account bij voornoemde diensten aan te geven dat u geïnteresseerd bent in onze diensten of om onze pagina te delen met uw netwerk. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social media websitepagina’s. Als u op een social media button klikt, kan door de betreffende dienst één of meerdere cookie(s) ter uw herkenning worden geplaatst. Op het gebruik van dergelijke social mediawebsites is de privacyverklaring van de betreffende dienst van toepassing (zie de links hierboven).

Cookies

Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. vb&t Makelaars gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische of functionele cookies)

 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies/functionele cookies)

 • Persoonlijke advertenties te laten zien (tracking cookies/marketing cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres

 • Cookie-ID

 • Website- en klikgedrag

 • Refferer-URL

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies (cookiebanner). Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

vb&t Makelaars neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heeft u?

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De contactgegevens staan onderaan dit document.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.

 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en tegen direct marketing.

 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien u ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.

 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u ons verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om uzelf te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.