Ik heb een traplift nodig. Moet ik kopen of huren?

Omdat we met elkaar in Nederland steeds ouder worden en ook steeds langer zelfstandig blijven wonen, kom je er vroeg of laat mee in aanraking. Je hebt een traplift nodig: voor jezelf of voor een huisgenoot.

Als je dat ziet aankomen, is het goed om je zo snel mogelijk te documenteren voor de mogelijkheden. Er zijn veel aanbieders en er zijn voldoende mogelijkheden om het financiële plaatje op een goede manier in orde te brengen.

Heb je een traplift nodig? Dan is het allereerst nodig om te kijken naar de installatiemogelijkheden in en om het huis. Is er sprake van smalle trappen, van brede trappen? Zit er een bocht in de trap, of meerdere? Moet de lift de kamers op één etage weer bereikbaar maken, of op meerdere? Over het algemeen zijn er wel oplossingen denkbaar, maar in het ergste geval kan er ook via de buitenmuur een oplossing worden geboden. In het verdere verhaal gaan we uit van een inpandige traplift; een traplift in huis.

Samen met een expert neem je mogelijkheden en wensen stap-voor-stap door. Als de traplift een permanente voorziening moet worden, dan is een traplift kopen de beste oplossing. Gaat het om een tijdelijke voorziening, bijvoorbeeld tijdens de herstelperiode na een operatie, dan is een traplift huren  financieel aantrekkelijk. Maar, let op, die tijdelijke voorziening moet niet langer duren dan 24 maanden. Daarna is het financieel weer aantrekkelijker om een traplift te kopen.

Kan ik ook een tweedehands traplift kopen?

Ja, ook dat behoort tot de mogelijkheden. Dat doe je bij dezelfde leverancier – je koopt dus kwalitatief goed materiaal.

Als je voor deze oplossing kiest, is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat de rails die je nodig hebt niet kan worden gehuurd. Die moet je altijd kopen.

Welke oplossing je ook kiest, er blijft onder de streep in de regel een behoorlijk bedrag over. Is de betaling daarvan bezwaarlijk – best begrijpelijk als je een klein inkomen hebt, of afhankelijk bent van een voorziening voor gepensioneerden, dan zijn ook daar voorzieningen voor.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

In Nederland kennen we sinds 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning waarmee ouderen maximaal worden ondersteund om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Er wordt dan vanuit de gemeente ondersteuning geboden die past bij de persoonlijke situatie. In de praktijk komt het er dan op neer dat er een maatwerkvoorziening komt waarmee de plaatsing van de traplift wordt gerealiseerd en kan er dus een traplift wmo van toepassing zijn.

De gemeente neemt dan het traject integraal over, je hebt dan geen inspraak meer in de plaatsing. Alles wordt geregeld en gefinancierd. Wel kan jou als uitvloeisel van de Wet nog om een eigen bijdrage worden gevraagd. De heffing van deze bijdrage is afhankelijk van de inkomenspositie van de aanvrager (en zijn inwonende huisgenoot) en wordt geheven naar draagkracht. In de praktijk hebben we het dan over een bedrag van maximaal € 20 per maand.