Heeft jouw woning nog loden leidingen?

Veel mensen die een oudere woning kopen, vallen voor de charme en stijl van de woning. Vooral als een dergelijke woning nog mooie oude elementen bevat. Soms zul je een oude woning moeten renoveren, want de keuken en badkamer kunnen gedateerd zijn. Iets wat je dan zeker niet over het hoofd moet zien: heeft de woning nog loden drinkwaterleidingen?

Loden drinkwaterleidingen in Nederland

Het verbod op het gebruik van loden drinkwaterleidingen is in Nederland al sinds 1960 van kracht. Toch kent Nederland nog veel woningen van voor 1960 waarvan de waterleidingen al die jaren ongemoeid zijn gebleven. Naar schatting gaat het om tussen de 100.000 en 200.000 woningen die nog loden waterleidingen hebben. Eén van de redenen dat de leidingen nooit zijn vervangen, is dat veel woningeigenaren helemaal niet op de hoogte zijn. Soms zijn gedeeltes van de waterleiding misschien vervangen, maar nooit de niet zichtbare leidingen. Veel loden leidingen zijn in muren verwerkt en men komt er pas achter als er een probleem is, zoals een lekkage. Zowel de Gezondheidsraad als de branchevereniging Techniek Nederland maken zich hier zorgen over. Loden leidingen zijn een groot risico voor de volksgezondheid en de overheid heeft hier geen grootschalige programma voor, zoals met asbest wel het geval is. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft beloofd om te kijken of de aanpak van loden leidingen uitgebreid of geïntensiveerd kan worden.

Volksgezondheid

In heel Nederland is het leidingwater schoon en veilig om te drinken. Ook door de loden leidingen van oudere woningen stroomt schoon leidingwater. Maar doordat het water door leidingen van lood stroomt, wordt er een bovenmatige hoeveelheid lood aan het water afgegeven. Helemaal als de leidingen al erg oud zijn. Teveel lood binnenkrijgen, kan gezondheidsklachten geven. Misschien niet direct voor iemand die gezond is, maar wel als diegene dagelijks aan dit leidingwater wordt blootgesteld. Het meeste risico lopen zuigelingen en ongeborenen. Het advies is dan ook dat iedereen die loden leidingen heeft, water uit flessen drinkt en de leidingen laat vervangen. Als dit niet direct mogelijk is, vervang dan in ieder geval de leiding richting de keukenkraan.

Subsidie van de overheid?

Wil je loden leidingen vervangen, dan moet je misschien geld lenen. Je moet een professionele vakman laten komen en dit kan, afhankelijk van de hoeveelheid loden leidingen, een dure aangelegenheid zijn. Niet voor iedereen is geld lenen een optie en daarom stagneert het vervangen van loden leidingen. In 1999 werd er reeds een subsidie ingesteld, maar alsnog kwam driekwart van de kosten voor rekening van de woningeigenaar. Deze subsidieregeling was dan ook geen succes en werd in 2005 beëindigd. Als de overheid echt van alle loden leidingen in Nederland af wil, dan moet er volgens Techniek Nederland een goede subsidieregeling komen, waardoor ook minder draagkrachtigen hun leidingen kunnen vervangen.