Gratis WOZ bezwaar: is dat wel echt gratis?

Er zijn verschillende redenen waarom je WOZ bezwaar zou willen maken. Het kan zijn dat je de waarde van je woning te hoog vindt en dat je je belastingdruk graag wilt verlagen. Wat de reden ook is, er zijn verschillende stappen die je kunt nemen om WOZ bezwaar in te dienen. Maar is WOZ bezwaar indienen wel echt gratis? Waar heeft de WOZ waarde invloed op en hoe dien je eigenlijk een WOZ bezwaar in Lees er hier meer over!

Waarom zou je WOZ bezwaar indienen?

Iedere gemeente is verplicht om op een correcte wijze de WOZ waarde te bepalen. Gebeurt dit niet? Jij staat dan in jouw recht om de vastgestelde waarde aan te vechten. Je kunt dit in principe zelf doen, maar je kunt je ook laten helpen door een specialist. In beide gevallen kost het de gemeente geld. Ze moeten namelijk opnieuw gaan overwegen of de waarde correct is vastgesteld of niet. Deze waarde wordt vastgesteld door een extern taxatiebureau. Zij starten een procedure om de WOZ waarde grondig te beoordelen. Hiervoor wordt een gespecialiseerd team ingeschakeld. De hoogte van de WOZ waarde heeft invloed op verschillende belastingen. Je betaald ieder jaar netjes de OZB, maar misschien vind je het niet correct hoeveel je hiervoor betaald. Op dat moment zou je bezwaar kunnen indienen tegen de WOZ waarde van je woning. Als de gemeente akkoord gaat met alle nieuwe voorgestelde waarden wordt je WOZ waarde verlaagd. Op dat moment ontvang je het teveel betaalde belastinggeld retour. Je kunt contact opnemen met Kosteloos Bezwaar om ervoor te zorgen dat je het WOZ bezwaar goed indient.

Waar heeft de WOZ waarde invloed op?

Wist jij dat de WOZ waarde invloed heeft op verschillende belastingen? Deze WOZ waarde wordt namelijk gebruikt om de hoogte van verschillende belastingen vast te stellen. De WOZ waarde heeft invloed op de OZB. Dit is de onroerendezaakbelasting van je woning. Daarnaast heeft de WOZ waarde invloed op de waterschapsbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Vrij veel belastingen toch? Het is daarom erg belangrijk dat je huis de juiste WOZ waarde heeft. Wanneer je huis een te hoge WOZ waarde heeft, betaal je de veel meer belasting. Het loont dus zeker om een bezwaar in te dienen

Hoe maak je WOZ bezwaar?

Zoals je hebt gelezen kan het erg voordelig zijn om de WOZ waarde van je woning te verlagen. Je zult namelijk een stuk minder belasting betalen. Maar hoe maak je WOZ bezwaar? Je kunt kijken in de bijlage van de WOZ beschikking hoe je precies bezwaar kunt maken bij je gemeente. Je schrijft in dit bezwaarschrift op waarom je het niet eens bent met de WOZ waarde van je woning. Daarnaast kun je een taxatierapport aanvragen bij de gemeente. Op deze manier kun je zien hoe de WOZ waarde momenteel bepaald is. De eerste stop om een bezwaar in te dienen is door te controleren en onderbouwen. Lijkt het erop dat je WOZ mogelijk onjuist is? Dan volg je een bepaalde procedure. Ten eerste dien je het bezwaar in bij de gemeente. Je moet het termijn van 6 weken in de gaten houden. Vervolgens zal de gemeente een uitspraak doen. Het kan zijn dat deze wordt afgewezen of wordt geaccepteerd. Ze kunnen je bezwaar ook gedeeltelijk accepteren. Vervolgens zou je nog een beroep kunnen gaan als je het niet eens bent met de gemeente. Er zijn verschillende voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om bezwaar te maken. 

Wees kort en duidelijk in je bezwaarschrift

Met een helder en beknopt bezwaarschrift kun je je bezwaren tegen de beoordeling op een begrijpelijke manier toelichten. Het bestuur zal begrijpen dat je bezwaar maakt op juridische gronden en niet alleen omdat de uitkomst je niet bevalt. Gebruik eenvoudige taal zonder jargon of technische termen die alleen advocaten begrijpen. Vraag desnoods om hulp van een advocaat als het niet duidelijk is hoe je je juridisch vrij kunt uiten. Vermeld alle relevante informatie over de evaluatie. Wat wordt er precies betwist? Waarom maak je bezwaar? Welke invloed heeft dit op je eigen belangen? Geef ook duidelijk aan waarom de waardering niet klopt. Zo weten beide partijen waar ze juridisch aan toe zijn en kunnen ze op basis van deze informatie weloverwogen beslissingen nemen.

Kost het geld om WOZ bezwaar in te dienen?

Iedere inwoner van Nederland heeft recht op een correcte WOZ waarde. Wanneer jij denkt dat de WOZ waarde onjuist is vastgesteld, mag je een bezwaar indienen. Sommige mensen denken dat de gemeente deze diensten doorberekend in de belastingen die ze rekenen aan de bewoners. Dat is echter niet waar! Je hebt namelijk recht op een juiste WOZ waarde, en daarom zijn de kosten voor de gemeente. Fijn toch? Jij als inwoner van een gemeente hoeft dus NIET op te draaien voor de kosten. Ook als de gemeente specialisten en taxateurs moet inschakelen, zul jij daar niet voor betalen. Het is dus compleet gratis!