Droge blusleidingen zijn belangrijk voor brandbestrijding in hoge gebouwen

Misschien heb je weleens van die hele brede stalen pijpen of leidingen gezien op elke verdieping van een flat of zelfs in gedeeltes van een kantoorgebouw met meerdere verdiepingen en je afgevraagd waar deze eigenlijk voor dienen, want het lijkt alsof ze nergens op aangesloten zijn. Deze leidingen zijn zogenaamde droge blusleidingen en bedoeld om te gebruiken bij de bestrijding van een brand indien deze plaatsvindt op andere verdiepingen dan de begane grond.

De brandweer heeft de mogelijkheid om op de begane grond de watervoorziening en de kraan aan te sluiten op de droge blusleidingen beneden, waarmee onder hoge druk zeer grote volumes water omhoog gepompt kunnen worden, zodat er op elke verdieping voldoende bluswater aanwezig is. Uiteraard worden droge blusleidingen nauwelijks gebruikt, wat op zich een goed teken is en deze dienen daarom wel goed gecontroleerd te worden om ervoor te zorgen dat ze wanneer ze nodig zijn in een goed werkende conditie verkeren.

Droge blusleidingen in Nederland dienen te voldoen aan NEN 1594

Een droge blusleiding is niet iets dat je makkelijk zelf installeert en dit dient dan ook door een professioneel bedrijf gedaan te worden. In veel gevallen kan een brandbeveiligingsbedrijf hiermee assisteren. De blusleidingen moeten voldoen aan de Nederlandse normering genaamd NEN 1594. Wanneer de blusleidingen geïnstalleerd worden dan vindt er ook direct een test plaatst waarbij er water door de leidingen gepompt wordt. Deze test vindt hierna ook nog een keer in de vijf jaar plaats. Na deze test met waterdruk die vijfjaarlijks plaatsvindt, zijn er ook nog jaarlijkse controles op defecten waarbij de leidingen schoongehouden worden. In de meeste gevallen wordt er bij de installatie van de leidingen ook direct een onderhoudscontract afgesloten.

Brandbeveiligingsbedrijven zijn de aangewezen partij om te helpen bij de plaatsing en keuring van de blusleidingen

Brandbeveiligingsbedrijven zijn gespecialiseerd in alles wat te maken heeft met de brandveiligheid. Dit gaat van brandpreventie tot brandbestrijding. Een brandbeveiligingsbedrijf is dan ook de aangewezen partij om advies te geven met betrekking tot droge blusleiding onderhoud.

Eventuele reparaties worden ook door hetzelfde bedrijf uitgevoerd, alsook de periodieke keuringen. In de meeste gevallen zijn deze bedrijven dan ook dusdanig deskundig dat deze garant staan voor een certificering van de blusapparatuur waar ook de droge blusleidingen onder vallen. Voor onder andere de verzekering zijn dit soort certificeringen vaak gewenst.