Bezwaar maken op WOZ-waarde

Voor mensen met een eigen huis is de WOZ-waarde van hun WOZ-beschikking van groot belang. Onder deze waarde wordt verstaan wat de huidige taxatie is betreffende je woning per 1 januari van het vorige jaar. Stel dat je dus een WOZ-beschikking krijgt op 26 februari 2019, dan heeft de waarde berekening al plaatsgevonden op 1 januari van het jaar 2018. Deze WOZ-waarde op je woning heeft nogal wat gevolgen voor de belastingen die er in het volgende jaar te betalen zijn. Het is daarom niet onbelangrijk dat de taxatie op de juiste manier is verlopen en dat je de kans krijgt hier bezwaar tegen te maken.

Hoe gaat een taxatie in zijn werk?

Het taxeren van de waarde van je woning én grond vindt plaats vanuit de gemeente. Zij sturen ieder jaar een taxateur langs die de nieuwe waarde van een huis en de bijbehorende grond meet. Bij zo’n taxatie van je WOZ-waarde krijg je als bewoner standaard vergelijkend materiaal, bijvoorbeeld van woningen met een soortgelijke omvang, grond en locatie. Zo kan je ook zelf toezien op de juistheid van de bepaling van je WOZ-beschikking. Wil je bewaar maken tegen de taxatie, dan kan je dit ook weer officieel doen bij je gemeente. Wil je online de WOZ-waarde van je huis bekijken ga naar het WOZ-waardeloket van de Rijksoverheid.

Wat betekent de WOZ-waarde?

Zoals gezegd zitten er nogal wat gevolgen aan de uiteindelijk getaxeerde waarde van je woning. Een groot voordeel is dat je jaarlijks een indicatie heeft van de eigen waarde en dat is met het ook op mogelijke verkoop altijd handig, maar verder is WOZ niet altijd een positief woord. De volgende belastingen worden op basis hiervan berekent;
  • Vermogensbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Roerende ruimtebelasting
  • Waterschapsbelasting
  • Eventuele Ontroerende zakenbelasting

Officieel bezwaar aantekenen

Bezwaar maken tegen de taxatie verloopt dus via de gemeente. Ben je het niet eens met je berekening, dan krijg je de ruimte om je te beroepen. Let op; zowel een te hoog- als te laag berekende WOZ-waarde kan negatieve gevolgen hebben en uiteindelijk zelfs zorgen voor boetes of hogere rekeningen. Daarnaast is de WOZ niet alleen belangrijk voor kopers, maar ook zeker voor huurders; huurders krijgen een WOZ-beschikking met het oog op sociale huren, waar sinds 2016 een strengere maximale huurprijs voor geldt. Je bezwaar kan je in een officiële ‘ingebrekestelling’ indienen, zie je toe op een tijdige uitspraak van de gemeente en beroep je je op een nieuwe taxatie. De betreffende gemeente heeft tot het einde van hetzelfde jaar waarin jij beroep doet kans om met een nieuwe taxatie te komen. Hieronder directe links naar de bezwaarpagina's van een aantal grote gemeentes, dit moet trouwens via de beveiligde omgeving van DigID: